Škedenjski etnografski muzej
Museo etnografico di Servola

Predstavitev

Škedenj danes leži v predmestju Trsta, nekoč pa je bil samostojna vas z značilno zgodovino in z bogatim ljudskim izročilom. O tem pričajo eksponati iz etnografskega muzeja, ki se je od svoje ustanovitve leta 1975 uveljavil kot ena od poglavitnih atrakcij Škednja. Velik del muzejske zbirke je posvečen glavni dejavnosti škedenjskih žena, to je peki odličnega kruha, katerega sloves je segal vse do Dunaja. Ženske so vsak dan hodile peš v mesto, kjer so prodajale svoj kruh zasebnikom in gostilnam.

Muzej hrani slikovite narodne noše ter dokumente in vsakdanje orodje, ki so vezani na preprosto vsakdanje življenje Škedenjcev, ki je bilo vse do srede 19. stoletja osnovano na poljedelstvu.
V pritli
čju muzeja je kuhinja s pečjo in s pripomočki za peko kruha, kakršna je bila prisotna v škedenjskih hišah vse do druge svetovne vojne. Ob njej je spalnica z značilnim pohištvom. V prvem nadstropju so na ogled razstave pismenih in fotografskih dokumentov, narodne noše in bogato okrašena skrinja. Drugo nadstropje nudi zbirko razglednic s škedenjskimi motivi, razglase tržaške občine v slovenskem, italijanskem in nemškem jeziku od osemnajstega stoletja dalje ter fotografije, ki pričajo o življenju škedenjskih prebivalcev tja do prve svetovne vojne. Muzej torej hrani kulturno dediščino naših prednikov in predmete iz njihovega vsakdana, hkrati pa pričara živo podobo življenja, poljedelstva in obrtništva v Škednju v preteklosti.